Galeria


 Z uczniami w PWSZ w Ciechanowie

 Podczas uroczystości patriotycznych

W trakcie edukacyjnych pogadanek nt. bezpieczeństwa


Promując zdrowy tryb życia wśród dzieci

Wraz z żoną na pielgrzymce w Licheniu